KOMA MODULAR alt

Adresář firmy

Vedení společnos­ti

Vedoucí provozu

Václav Huňka

 • +420 602 546 119

Jednatel společnosti

Ing. Stanislav Martinec

 • +420 577 007 711

Sekre­tar­iát vedení společnosti

Vedoucí útvaru administrativy

Petra Sedláková

 • +420 702 203 548

Obchod­ní skupina

Vedoucí obchodní skupiny 08

Bc. Filip Mezuláník, DiS.

 • +420 602 776 593
 • +420 549 522 231

Prodejce - bondové fasády

Ing. František Burian

 • +420 720 020 850

Prodejce - hliníkové fasády, výplně a světlíky

Vlastislav Hemzal

 • +420 702 202 187

Útvar pro­jekce

Ing. Radek Baxant

 • +420 607 017 499
 • +420 549 522 247

Ing. Radomír Pulec

 • +420 607 660 373

Útvar logis­tiky

Vedoucí logistiky

Šárka Pichrtová

 • +420 702 261 379
 • +420 549 522 244

Dispečer

Ivo Fuller

 • +420 720 020 139

Vedoucí skladu

Hana Koláčková

 • +420 602 727 066

Útvar real­izace

Útvar realizace - vedoucí

Robert Botoš

 • +420 606 645 067
 • +420 549 522 228

Manažer stavebních zakázek

Roman Červený

 • +420 702 261 753

Útvar výro­ba

Vedoucí

Vojtěch Hanzlík

 • +420 607 660 374

Plánování

Plánovač

Petr Jelínek

 • +420 702 261 724
 • +420 549 522 276

Kon­tro­la

Kontrolor výroby

Tomáš Ovesný

 • +420 702 196 741