KOMA MODULAR alt

Adresář firmy

Vede­ní společnosti

Vedoucí provozu

Václav Huňka

 • +420 602 546 119

Jednatel společnosti

Ing. Stanislav Martinec

 • +420 577 007 711

Útvar admi­nis­tra­ti­va

Asistentka

Petra Milostná

 • +420 702 261 379
 • +420 549 522 244

recepce

Petra Kohlová

 • +420 602 770 175
 • +420 549 200 211

Obchod­ní skupina

Prodejce - bondové fasády

Ing. František Burian

 • +420 720 020 850

Prodejce - hliníkové fasády, výplně a světlíky

Vlastislav Hemzal

 • +420 702 202 187

Útvar pro­jek­ce

Vedoucí

Ing. Radek Baxant

 • +420 607 017 499
 • +420 549 522 247

Projektant

Jiří Slatina

 • +420 702 203 548
 • +420 549 522 247

Sklad / Nákup / Logistika

Vedoucí

Hana Koláčková

 • +420 602 727 066

Útvar real­izace

Vedoucí

Robert Botoš

 • +420 602 246 015
 • +420 549 522 228

Útvar výro­ba

Mistr

Vojtěch Hanzlík

 • +420 607 660 374

Plá­no­vá­ní

Plánovač

Petr Jelínek

 • +420 702 261 724
 • +420 549 522 276

Kon­t­ro­la

Tomáš Ovesný

 • +420 702 196 741