KOMA MODULAR alt

20 fotografií

Anglicko — česká MŠ Teddy Bear


Modulární sportovní a jazyková mateřská škola ve Vsetíně pro děti od 2 let. Příměstské tábory. Plavání. Oslava narozenin.

Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2017
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 měsíc
Počet modulů: 6
Užitná plocha: 227
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej
Typ dodávky:Okna, dveře

Dokončili jsme rozšíření sportovní a jazykové mateřské školy Ted­dy Bear ve Vsetíně. Tato soukromá ško­la se rozhod­la využít výhody mod­ulární výs­tav­by a pomocí spolu­fi­nan­cov­ání Evrop­ské unie rozšíři­la své kapac­i­ty. Škol­ka je urče­na pro děti od 2 let, kterým vedle stan­dard­ního předškol­ního vzdělávání zajišťu­je sportovní vyžití včet­ně výuky plavání a zák­ladů angličtiny. Mateřská ško­la použi­la na spolu­fi­nan­cov­ání Evrop­ský fond pro regionál­ní rozvoj, inte­grovaný regionál­ní oper­ační pro­gram, jehož cílem je zajis­tit dostatečné kapac­i­ty kval­it­ních a cen­ově dos­tup­ných zařízení péče o děti do tří let.