KOMA MODULAR alt

11 fotografií

Kanceláře na střeše pro Barum Continental


Kanceláře na střeše pro Barum Continental

Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2019
Klient:Barum Continental
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 měsíce
Délka výroby: 4 týdny
Počet modulů: 24
Užitná plocha: 750
Forma prodeje:Prodej
Typ dodávky:Okna, dveře
Poznámka:Celá realizace byla uskutečněna za 8 měsíců od objednávky.

Naše fir­ma dodala pro Barum Con­ti­nen­tal nové kancelářské pros­to­ry na střechu stá­va­jící budovy. I když jsme v min­u­losti dodali podob­né nás­tav­by v zahraničí, hlavně v nemoc­ničních areálech, tato nás­tav­ba je v České repub­lice unikát­ní a první. Nabízí tak možnost rozšíření pros­tor v areálech, které nema­jí možnost rozšíření ve vol­ném pros­toru. V nových kancelářích budou pra­cov­ní­ci IT Servis­ního cen­tra SCEE Ser­vice Cen­ter Estern Europe posky­to­vat všem výrob­ním závodům kon­cer­nu Con­ti­nen­tal ve všech zemích svě­ta, kterých je více než 15, IT servis.