KOMA MODULAR alt

9 fotografií

Kanceláře pro Central Trade Park v Úžicích


Modulární kancelářská budova a zázemí.

Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2018
Klient:CTP
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 5 dní
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 20
Užitná plocha: 360
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej
Úžická komerčně průmyslová zóna před­stavu­je dynam­icky se rozví­je­jící lokali­tu s výbornou dos­tup­nos­tí a strate­gick­ou polo­hou. Z těch­to důvodů je zde budováno největší logi­stické cen­trum pro nejvýz­nam­nější svě­toznámé značky včet­ně Mer­cedes. KOMA MOD­U­LAR byla u toho a vybu­dovala zázemí pro ten­to obchod­ní park.