KOMA MODULAR alt

9 fotografií

Rekon­strukce fasády pro prode­jnu Baťa


Výměna skel pro prodejnu Baťa Zlín. Zlepšení izolačních vlastností fasády.
Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2019
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace:
Typ dodávky:Fasády
Rekonstrukce stávajícího objektu nacházející se na ulici Dlouhá. Objekt je čtyřpodlažní a částečně 5.NP . Výměnou skel fasády se účel užívání nemění. Obvodový plášť tvoří na západní a severní straně prosklená fasáda, jižní a východní fasáda je vyzdívána z keramických bloků, výkladců a cihelných dozdívek z cihelných bloků CDK. Stávající ocelová okna již nesplňují nároky na energetický provoz budovy. Současně byly výměny venkovních hliníkové žaluzie. Při demontáži stávajících skel fasády došlo ke zrušení vstupní markýzy a prosklených stěn výlohy. Zastřešení bylo nahrazeno novou prosklenou stříškou a novými výlohami včetně automatických posuvných dveří. Výměna skel fasády, výměna vertikálního pásu oken s venkovními žaluziemi, výměna prosklených výloh vstupu a výměna zastřešení vstupu byla přizpůsobena stávajícímu stavu, tak aby nebyla změněna kompozice tvarového, materiálového a barevného řešení. Vnitřní výplně otvorů se nemění. Měnilo se sklo fasády západní a severní. Nové zasklení bylo provedeno izolačními dvojskly COOL-LITE SKN 154 II – vše DIAMANT. Součinitel prostupu tepla navrženého skla je Ug = 1,0 W/(m2.K). Dále se měnil pás oken ve schodišťovém prostoru včetně hliníkových venkovních žaluzií, součinitel prostupu tepla navržených oken je UW = 1,1 W/(m2.K). Výlohy z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, zasklení venkovních stěn izolačními dvojskly. Součinitel prostupu tepla navržených výloh je UW = 1,1W/(m2.K). Investor: Baťa a.s. Objednatel: Obsidian a.s., Otrokovice Zhotovitel : KOMA-FACADE s.r.o., Brno Termíny : 18.6.2018 – 30.9.2019 Použitý systém RAYNAERS : CW 50 s přerušeným tepelným mostem – prosklené fasády Superial I+ s přerušeným tepelným mostem – dveře CS77 HI – okna
Zpět na reference