KOMA MODULAR alt

11 fotografií

Visionary Praha


Zařazení:Administrativní budovy
Rok realizace:2018
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace:
V měst­ské čás­ti Pra­ha 7 vyros­tl luxus­ní kom­plex kan­ce­lář­ských pro­stor kon­ci­po­va­ný do tva­ru H o cel­ko­vé výš­ce 7 nad­zem­ních pod­la­ží. KOMA FACA­DE dodá­va­la hli­ní­ko­vé kom­po­zit­ní panely.